ADETO
Inicio | Bolsa de traballo | Aviso legal
Aviso Legal
O titular dos dereitos de propiedade intelectual e propiedade industrial e o responsable do ficheiro de datos e o seu tratamento recollidos a través deste sitio web é : ADETO, ASOCIACION DE AUTONOMOS DE COMERCIO, HOSTELERIA E INDUSTRIA DE TOMIÑO.
www.adeto.org é o sitio web de ADETO mediante o cal ofrece aos usuarios de internet información sobre a sociedade e os productos que fabrica e comercializa.
ADETO non se responsabiliza do uso incorrecto por parte dos usuarios do contido deste sitio web, á súa vez, resérvase as accións legais oportunas para resarcirse dos danos ou prexuízos causados como consecuencia do uso inapropiado ou ilegal do mesmo. ADETO resérvase o dereito a denegar o acceso discrecionalmente en calquera momento a calquera usuario a este sitio.

Propiedade intelectual
Os dereitos de propiedade intelectual e propiedade industrial sobre todo o contido deste sitio web, incluíndo marcas e signos distintivos, son de titularidade exclusiva de ADETO excepto no caso que se indique expresamente outro titular. Prohíbese expresamente a reprodución total ou parcial, por calquera medio, do contido desta web sen autorización expresa e por escrito.

Responsabilidade
O usuario será o único responsable das infraccións en que poida incorrer ou dos prexuízos que poida causar pola utilización do sitio web.

Tratamento de datos persoais
Segundo establece a lei Orgánica 15/1999 infórmase ao usuario de que os seus datos serán incorporados a un ficheiro de datos de ADETO coa finalidade de cumprir co seu obxecto social. O usuario autoriza a ADETO a utilizar os seus datos persoais con funcións comerciais, podendo enviar informacións publicitarias relacionadas cos seus produtos e servizos. Os datos recollidos mediante formularios, correos electrónicos ou outras vías serán destinados, única e exclusivamente, aos fins indicados no formulario que o usuario encha. En todo caso o usuario terá dereito a acceder, rectificar e/ou cancelar os seus datos dirixíndose a ADETO ou por correo electrónico a info@adeto.org.

ADETO
Novas
... A D E T O ...
Axudas/Subvencións
... A D E T O ...
Cursos/Formación
Curso internet para o negocio local 17 Xuño Curso de Prevencion de riscos internet 19 Xuño
A Consellería de Economía e Industria convoca Cursos de idiomas de nivel...
ADETO
ADETO
ASOCIACION DE AUTONOMOS DE COMERCIO, HOSTELERIA E INDUSTRIA DE TOMIÑO
info@adeto.org - Teléfonos: 986 09 89 02
Pechar