ADETO
Inicio | Bolsa de traballo | Aviso legal
Convenios
16/04/2019
  ABANCA e os empresarios de Tomiño alíanse para impulsar os proxectos locais
 O banco e a asociación sectorial asinan un novo convenio de colaboración para reactivar a actividade comercial
 Os asociados tamén poderán beneficiarse do Programa Cero Comisións ou o servizo de financiamento instantáneo APRAZOS


16.04.2019.ABANCA e a Asociación de Autónomos de Comercio, Hostalería e Industria de Tomiño (Adeto)veñen de asinar un novo convenio que reforza a súa colaboración e permite facilitar o crédito a profesionais desta localidade pontevedresa.

O presidente e a secretaria da Asociación de Autónomos de Comercio, Hostalería e Industria de Tomiño, David Vila Magán e María Carmen Moldes González, e odirector da oficina de ABANCA en Tomiño, Julio Alonso Da Costa, rubricaron hoxe un acordo que renova a aposta que mantén a entidade financeira co tecido empresarial do sur da provincia galega.

O convenio recolle unha ampla e competitiva oferta de produtos deseñados para facilitar o financiamento, entre os que destacan préstamos para anticipar subvencións ou aprazar o pago de impostos, sen xuros ou comisións. O texto asinado tamén recolle outras opcións de financiamento a través de pólizas de crédito, préstamos persoais e hipotecarios, leasing mobiliario, avais ou liñas de desconto comercial.

Así mesmo, para facilitar a competitividadedos asociados, os clientes terán a súa disposición o servizo de financiamento no punto de venta de ABANCA, o chamado APRAZOS. Grazas a este servizo pódensefinanciar as compras de forma rápida, sinxela e económica.

O protocolo tamén recolle unha oferta mellorada para a contratación de TPV (Terminais Punto de Venda) da entidade e Bonos que permiten que os negocios paguen unha cantidade fixa todos os meses, incluíndo un volume de vendas pactado que se corresponde co que os comercios estiman facturar anualmente a través do TPV.

Desde as oficinas de ABANCA tamén facilitarase a información relativa ás opcións de financiamento do Plan Activamos, unha iniciativa conxunta entre o banco e a Deputación de Pontevedra que inclúe liñas de crédito a intereses baixos para facilitar o emprendemento, os novos investimentos, a creación de emprego ou actuacións de mellora enerxética das pemes e os autónomos da provincia.

Do mesmo xeito, os empresarios pertencentes a esta asociación poderán desfrutar das fórmulas de financiamento oficiais incluídas nos convenios que a entidade financeira mantén con diversos organismos públicos. ABANCA está adherida á liña de convenio ‘Empresas e Emprendedores’ co ICO, mediante o cal as empresas poderán dispoñer de recursos financeiros para acometer os seus proxectos de investimento e cubrir as súas necesidades de liquidez no ámbito doméstico. Tamén poderán gozar das vantaxes do acordo do banco coas sociedades galegas de garantía recíproca. Así mesmo, os socios de Adeto poderán beneficiarse das vantaxes do Programa Cero Comisións de ABANCA, que permite deixar de pagar polo mantemento das contas e tarxetas, pero tamén polas transferencias, ingreso de cheques ou outros servizos habituais. ABANCA poñerá ademais a disposición da asociación o seu servizo de banca electrónica.

O acordo incluso permite que aqueles empresarios que estean a pensar ampliar o seu negocio á venda por Internet poidan gozar dun desconto do 20% na creación dunha tenda online, grazas a un acordo de ABANCA coa empresa Palbin.

Doutra banda, co ánimo de optimizar a calidade do servizo que se presta aos asociados e dar unha atención máis personalizada a este colectivo, o banco poñerá á súa disposición persoal especializado en xestión de seguros, quen informará das pólizas que mellor se adapten ás necesidades de cada asociado.

18/01/18
  CONVENIO ABANCA
ABANCA únese aos empresarios de ADETO para facilitar o acceso ao crédito en Tomiño


O banco asina un convenio de colaboración para facilitar o investimento e a constitución de empresas
Os empresarios asociados gozarán de mellores condicións na contratación de produtos da entidade financeira galega


16.01.2018.ABANCA e a Asociación de Autónomos de Comercio, Hostalería e Industria de Tomiño (ADETO) veñen de asinar un convenio financeiro co obxectivo de impulsar, fundamentalmente a través do crédito, o investimento e a mellora competitiva das empresas adheridas a esta organización. O presidente de ADETO, David Vila, a secretaria de ADETO, María del Carmen Moldes, e o director da oficina de ABANCA en Tomiño, Julio Alonso, rubricaron hoxe na sede da asociación un acordo que renova a aposta que mantén a entidade financeira co tecido empresarial do sur de Galicia.

O convenio facilita que os empresarios e emprendedores da localidade asociados accedan a unha ampla oferta financeira con condicións melloradas respecto ao mercado. Este colectivo contará con produtos especificamente deseñados para facilitar a posta en marcha de proxectos empresariais na zona ou a mellora competitiva dos que xa están establecidos. Á súa disposición ABANCA pon tamén préstamos e hipotecas dirixidos ao investimento, con amplos prazos de amortización, posibilidade de carencias e con xuros moi competitivos.

De maneira adicional, os empresarios asociados contarán, en condicións especiais, con outros produtos da entidade financeira galega específicos para atender as necesidades do día a día das empresas, como pólizas de crédito, anticipos, avais ou liñas de desconto comercial. O protocolo tamén inclúe unha oferta vantaxosa na contratación de liñas de comercio exterior e no anticipo de subvencións, así como a posta a disposición do colectivo das liñas de financiamento especial do Plan Activamos, asinado entre ABANCA e a Deputación de Pontevedra.

Do mesmo xeito, o acordo asinado inclúe condicións melloradas na contratación de TPV (Terminais Punto de Venda) da entidade, así como o acceso a APLAZOS, o servizo de compras de ABANCA.

Os empresarios adheridos a ADETO poderán acceder tamén ás vantaxes que ofrece o novo Programa Cero Comisións de ABANCA, que permite deixar de pagar polo mantemento das contas e tarxetas, pero tamén polas transferencias, ingresos de cheques ou outros servizos habituais.

ADETO, constituída en 2011, agrupa os intereses de preto de 100 empresas que impulsan a mellora competitiva deste territorio. ABANCA conta coa rede máis extensa de oficinas na comunidade e cunha oferta axeitada para autónomos e pemes.

28/07/2016
  ABANCA e ADETO ofrecen alternativas para revitalizar o comercio de Tomiño
*A asociación de empresarios da localidade e a entidade financeira traballan conxuntamente nunha oferta para mellorar o acceso ao crédito
*Os asociados poderán eliminar as comisións nas súas contas, cartóns e operacións máis habituais grazas ao Programa Cero Comisións do banco


28.07.2016. A Asociación de autónomos de comercio, hostalería e industria de Tomiño (ADETO) e ABANCA acaban de renovar a súa colaboración en materia financeira, co obxectivo de mellorar o acceso ao crédito das empresas e establecementos comerciais situados a localidade pontevedresa.

O presidente de ADETO, David Vila Magán, e o director de zona de ABANCA en Miñor/Baixo Miño, Enrique Marticorena Rodelgo, rubricaron un acordo que renova o compromiso que mantén a entidade financeira galega co tecido empresarial de Galicia e do sur de Pontevedra. Á firma tamén asistiu a secretaria de ADETO, María Carmen Moldes González.

O convenio recolle unha ampla e competitiva oferta de produtos deseñados para este fin, entre os que destacan préstamos para anticipar o cobro de subvencións ou aprazar o pago de impostos, sen intereses ou comisións. O protocolo asinado tamén contempla outras opcións de financiamento a través de pólizas de crédito, préstamos persoais e hipotecarios, leasing mobiliario, avais ou liñas de desconto.

O acordo tamén estipula que os asociados de ADETO poderán beneficiarse doutras opcións de financiamento a través de ABANCA. Entre elas, destaca o Plan Activamos, unha iniciativa conxunta entre o banco e a Deputación de Pontevedra que inclúe liñas de crédito a baixo interese para facilitar o emprendemento, os novos investimentos, a creación de emprego, o financiamento do circulante ou actuacións de mellora enerxética das pemes e autónomos da provincia.

ABANCA tamén poderá a disposición de todos o asociados financiamento a través de convenios oficiais con ICO, Igape ou Sogarpo, así como xestores especializados en materia de seguros e banca electrónica.

Servizo APLAZOS

Para facilitar a competitividade no mercado dos asociados, os clientes dos seus establecementos poderán beneficiarse das vantaxes do novo servizo de financiamento no punto de venda de ABANCA, chamado APLAZOS. Desta forma, permítese simplificar e axilizar o financiamento instantáneo de produtos e servizos. Igualmente, os profesionais pertencentes a esta asociación poderán acceder ás vantaxes que ofrece o novo Programa Cero Comisións, que permite deixar de pagar polo mantemento das contas e cartóns, e tamén polas transferencias, ingresos de cheques ou outros servizos habituais.

ADETO conta cunha dilatada experiencia e, desde o seu inicio en 2005, revitalizou a contorna comercial da localidade, onde conta con preto de 90 asociados. ABANCA conta coa rede máis extensa de oficinas en Galicia e cunha oferta financeira adaptada para autónomos e pemes.

22/06/2015
  NOVO CONVENIO CON ABANCA
*O banco e a asociación sectorial asinan un convenio de colaboración para reactivar a actividade comercial

*Os socios gozarán de mellores condicións na contratación de produtos da entidade financeira galega

ABANCA e ADETO veñen de asinar un novo convenio que reforza a súa colaboración e permite facilitar o crédito a os asociados.

O presidente e a secretaria de ADETO, David Vila Magán e María Carmen Moldes González, e o director de zona de ABANCA en no Baixo Miño, Enrique Marticorena Rodelgo, rubricaron un acordo que renova a aposta que mantén a entidade financeira co tecido empresarial do sur da provincia galega.

O convenio facilita que os emprendedores asociados accedan a condicións melloradas na contratación de produtos como pólizas de crédito, préstamos persoais e hipotecarios, leasing mobiliario, avais ou liñas de desconto. O documento asinado tamén pon a disposición dos empresarios a comercialización de produtos específicos da entidade como Crediventa ou compras especiais (a través das tarxetas de crédito) para dinamizar a actividade mercantil.

Os profesionais pertencentes a esta asociación tamén se beneficiarán de tarifas personalizadas na alta e o mantemento de Terminais no Punto de Venda (TPV) e poderán acceder ás vantaxes que ofrece o novo Programa Cero Comisións, que permite deixar de pagar polo mantemento das contas e tarxetas, pero tamén polas transferencias, ingresos de cheques ou outros servizos habituais. A entidade tamén porá a disposición de todos os asociados xestores especializados en materia de seguros ou banca electrónica. Desta maneira, dende as oficinas de ABANCA facilitarase a información relativa ás opcións de financiamento a través do convenio asinado coa Deputación de Pontevedra, así como outros convenio do ICO, Igape e SGR.


14/06/14
  ADETO FIRMA UN CONVENIO CON PROSEGUR

A Asociación de Autonómos de Comercio, Hostelería e Industria, ADETO firma un convenio con PROSEGUR, empresa de seguridade.

Ata as instalacións da oficina de ADETO desplararonse técnicas de PROSEGUR das oficinas de Vigo para firmar o convenio con ADETO. Do convenio firmado beneficiaranse os socios que queiran obter descontos e ofertas especiais por ser asociados de esta asociación tomiñesa.

Dende ADETO séguese a traballar tanto no sentido para obter unha imaxen dinámica do comercio tomiñes como nos beneficios dos propios asociados.


05/06/2014
  CONVENIO CON NOVAGALICIA BANCO 2014
ADETO firma un novo convenio para favorecer ós comerciantes e empresarios cos productos de NOVAGALICIA BANCO. Ata as instalacións da oficina de ADETO desplazouse o director da sucursal de Tomiño para firmar o convenio. NOVAGALICIA BANCO ofrecerá ventaxas e condicións especiais para a contratación dos seus productos, condicións que se recollen no documento firmado polos asistentes a dito acto e das que se benefiarán os socios de ADETO. Dende ADETO séguese a traballar tanto no sentido para obter unha imaxen dinámica do comercio tomiñes como nos beneficios dos propios asociados.

10/03/2012
  CONVENIO CON NOVAGALICIA BANCO
Para máis información preguntar no local de ADETO

01/01/2012
  CONVENIO DE COLABORACIÓN CON OCASO

Para máis información preguntar na oficina de Adeto


01/08/2011
  CONVENIO COLABORACIÓN CON MULTIMÁTICA GALEGA

Para máis información preguntar na oficina de Adeto


04/03/2010
  CONVENIO DE COLABORACION CON DO MIÑO PREVECION

Máis información na zona exclusiva para socios


15/03/06
  CONVENIO DE COLABORACION CON SHELL

Máis información na zona exclusiva para socios


11/06/09
  CONVENIO DE COLABORACION CON CAIXANOVA
Máis información na zona exclusiva para socios

01/06/09
  CONVENIO DE COLABORACION CON HELVETIA
Máis información na zona exclusiva para socios

ADETO
Novas
... A D E T O ...
Axudas/Subvencións
... A D E T O ...
Cursos/Formación
Curso internet para o negocio local 17 Xuño Curso de Prevencion de riscos internet 19 Xuño
A Consellería de Economía e Industria convoca Cursos de idiomas de nivel...
ADETO
ADETO
ASOCIACION DE AUTONOMOS DE COMERCIO, HOSTELERIA E INDUSTRIA DE TOMIÑO
info@adeto.org - Teléfonos: 986 09 89 02
Pechar