01/08/2014
Programa de incentivos á contratación temporal de colectivos en risco de exclusión social
Convocatoria para dos programas de incentivos a contratación por conta allea en especial as persoas mozas desempregadas menores de 30 anos, as persoas desempregadas de longa duración, as persoas desempregadas de 45 ou máis anos de idade e as persoas que esgotasen as prestacións por desemprego.
Ata o 30 de setembro de 2014.
Enlace á solicitude