06/10/2014
Fomento da silvicultura en bosques no medio rural.
Esta orde ten por obxecto establecer as bases que regulan as axudas para fomentar a silvicultura en bosques no medio rural e proceder á súa convocatoria para o ano 2014 en réxime de concorrencia competitiva.

Data límite de presentación: 3 de Novembro.

Enlace á solicitude