06/10/2014
Subvencións para promover o autoemprego das persoas emigrantes retornadas na Galiza.
Subvención para promover o autoemprego e a actividade emprendedora na Comunidade Autónoma galega das persoas galegas retornadas, subvencionando os gastos que produce o seu establecemento como traballadores/as autónomos/as ou por conta propia, ou como socios/as traballadores/as de sociedades laborais ou cooperativas de traballo asociado.

Data límite de presentación: 15 de Novembro de 2014.

Enlace á solicitude