Ofertas de emprego

Con esta iniciativa preténdese establecer unha dobre canal de comunicación áxil e directa entre a oferta e a demanda de emprego no municipio de Tomiño. Dende Adeto porase as dúas partes interesadas en contacto e que se adapten ao perfil solicitado polo empresario.

As empresas/empresarios de Tomiño que busquen ofertar publicamente un emprego ou servicio poden facelo constar informando a ADETO.

Para axilizar o proceso de publicación das ofertas recoméndase que se envíe a información cos seguintes datos:
  • Empresa
  • Ubicación
  • Descripción do posto vacante
  • Requisitos
  • Formas de contacto
Formas de entregar a información:
  • a través do correo electrónico: info@adeto.org
  • directamente no local de ADETO: rúa Gondomar, 40-Galerías Comerciais, local B