Razón Social: CARPINTERIA MELO OTERO
Nome Comercial: CARPINTERIA MELO OTERO
Actividade: Fabricación pezas de carpintaría e ebanista
Enderezo: BO. DA IGREXA, 18 STA. Mª TEBRA
Teléfono: 986624342
Email: melo.otero@terra.es