Data inicio: 05/03/2012 Data final: 05/03/2012
CURSOS DE IDIOMAS DE NIVEL BÁSICO PARA SECTOR COMERCIO
A Consellería de Economía e Industria convoca Cursos de idiomas de nivel básico para o sector de comercio para o ano 2012.
 
Destinatarios: Os cursos están dirixidos a todo o persoal relacionado co sector comercio. 

Prazas: 20 persoas por curso, cun mínimo de 10 persoas. 

Duración: 40 horas 

Datas e lugar de celebración: Os cursos iniciarán a partir do 12 de Marzo de 2012, nos lugares sinalados no anexo. 
Sesións: Celebraránse os días e as horas sinaladas no anexo. 

Solicitudes: Cumprimentando o modelo normalizado que se adxunta, e enviando copia do mesmo, no prazo de 10 días hábiles dende a publicación destes cursos na paxina web de Dirección Xeral de Comercio, a calquera dos seguintes: 

- E-mail:cei.dxcomercio@xunta.es 
- Fax:981 545 590 
- Fax: 981 54 55 41
cursos_idiomas
FOLLA_DE_INSCRICION