ADETO
Inicio | Bolsa de traballo | Aviso legal
Información Xeral
OFICINA DE ADETO
HORARIO DE ATENCIÓN Ó PÚBLICO:

De LUNS a VENRES  DE 9:00 A 13:00 H.

DIRECCIÓN: Rúa Gondomar, 40 - Galerías Comerciais, local B

CALENDARIO LABORAL 2016
FESTIVOS_LOCALES_2016
Consonte co disposto no artigo 37.2, do Real Decreto Lexislativo 1/1995, do 24 de Marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, nos artigos 45 e 46 do Real Decreto 2001/1983, de 28 de Xullo, declarados vixentes pola disposición derrogatoria única do Real Decreto 1561/1995, do 21 de setembro, sobre xornadas especiais de traballo e no Decreto 103/2015, do 15 de xullo, polo que se determina o calendario laboral para o ano 2016 na Comunidade Autónoma de Galicia, elaborouse para a provincia de Pontevedra o seguinte calendario laboral:

CALENDARIO LABORAL PROVINCIA DE PONTEVEDRA ANO 2016

01 de xaneiro - Aninovo
06 de xaneiro - Dia de Reis
24 de marzo - Xoves Santo
25 de marzo - Venres Santo
17 de maio - Día das Letras Galegas
24 de xuño - Día de San Xoan
25 de xullo - Día Nacional de Galicia
15 de agosto A Asunción
12 de outrublo - Día da Hispanidade
01 de Novembro  Día de Todos os Santos
6 de decembro Día da Constitución
8 de decembro  Inmaculada Concepción


Festivo de ámbito local en Tomiño:
9 de febreiro - Martes de Entroido

12 de setembro - Luns do Alivio

CALENDARIO LABORAL ANO 2014

01 de xaneiro Aninovo

06 de xaneiro Dia de Reis
28 de marzo Xoves Santo
29 de marzo Venres Santo
01 de maio Festa do Traballo
17 de maio Día das Letras Galegas
25 de xullo Día da Patria
15 de agosto A Asunción
01 de Novembro  Día de Todos os Santos
6 de Decembro Día da Constitución
8 de Decembro  Inmaculada Concepción
25 de Decembro Nadal


Festivo de ámbito local en Tomiño:
4 de Marzo Martes de Entroido

15 de Septembro Luns do Alivio

RUEIRO TOMIÑO

RUEIRO GOIÁN

HORARIO AUTOBUSES
A GUARDA - OIA - O ROSAL

HORARIO AUTOBUSES
A GUARDA-VIGO-A GUARDA

ADETO
Novas
... A D E T O ...
Axudas/Subvencións
... A D E T O ...
Cursos/Formación
Curso internet para o negocio local 17 Xuño Curso de Prevencion de riscos internet 19 Xuño
A Consellería de Economía e Industria convoca Cursos de idiomas de nivel...
ADETO
ADETO
ASOCIACION DE AUTONOMOS DE COMERCIO, HOSTELERIA E INDUSTRIA DE TOMIÑO
info@adeto.org - Teléfonos: 986 09 89 02
Pechar