ADETO
Inicio | Bolsa de traballo | Aviso legal
05/04/2017
ENCONTRO EMPRESARIAL
Este vernes dia 7 de abril as 20:00h, o grupo BNI ALENTO organiza xunto con ADETO e o Concello de Tomiño un encontro de Networking no Mercado de Tomiño con empresas ubicadas no concello e comarca.

O obxectivo é que as empresas participantes teñan a posibilidade de poder aumentar a súa rede de contactos e ter mais visibilidade.

Así que se queredes que o voso negocio o coñeza mais xente, vos animamos a participar neste encontro.
Tomiño_Networker_invitacion
31/03/2017
IV DUATLON POPULAR DE TOMIÑO

(Proba popular de duatlon de Estrada)Saída, Área de Transición e Meta

Saída: Rúa Colón,Tomiño

Transición e Meta: Rúa nova de Tomiño


Data e Horarios das carreiras

Sábado 13 de MAIO de 2017

PROBAS DE MENORES (CAMPEONATO GALEGO DUATLON ESCOLAR)

15:30 h. Saída categoría benxamín

16:00 h. Saída categoría alevín

16:40 h. Saída categoría infantil

17:30h. Saída categoría cadete
Hora de remate das probas as 18:15

PROBA ABSOLUTA

           19:30 h. Saída Absoluta

INSCRICION E INFORMACIÓN NA WEB DA FEDERACION GALEGA DE TRIATLÓN

FEGATRI INSCRICIONS

 

NOTA: Ó facer a inscrición sale un resguardo confirmando que estás inscrito. Pero a inscrición non terá efecto ata que non reciban o xustificante do pagamento e a copia do DNI. Os datos bancarios, así como o número de fax ou mail, para envialos, pódense ver no REGULAMENTO


COLABORAN:
SUPERMERCADO FROIZ
SUPERMERCADO DIA TOMIÑO
M&R DIXITAL
XIMNASIO VYP
DIFERSA
COCACOLA

23/03/2017
SORTEO DÍA DO PAI
O NÚMERO PREMIADO DA CAMPAÑA DO DÍA DO PAI É O SEGUINTE:

Nº 120113
Rifa dada por PEGO, S.L.

O premiado poderá recoller o premio na oficina de ADETO nun prazo máximo de 30 días, en horario de mañá, de 9:30 h a 13:00 h.
No caso que nese tempo non apareza o agraciado, perderá o dereito a reclamalo premio, e realizaremos novamente o sorteo.
10/03/2017
CHARLAS CLÁUSULAS SUELO
ADETO ORGANIZA UNHA CHARLA SOBRE AS "CLÁUSULAS SUELO" HIPOTECARIAS ABERTA Ó PÚBLICO EN XERAL.

O vindeiro venres 17 de marzo, a partires das 21.00 h na Casa da Cultura de Tomiño, os abogados da firma Miguélez & Asociados (Beatriz Rodríguez eCarlos Alonso) exporán a nova situación á que deben facer fronte os consumidores que teñan contratado un préstamo hipotecario con “cláusula suelo” no seu condicionado.

Unha vez que o pasado 22 de decembro o Tribunal Europeo fixera público o seu dictame de total retroactividade na devolución das cuantías cobradas indebidamente en concepto de “cláusula suelo”, os consumidores deben saber cómo é o procedemento que se teñen que enfrontar para poder facer valer os seus dereitos e recuperar todo o pagado en exceso nas súas hipotecas.

Lamentablemente, a regulación emitida polo Goberno fai unhas semanas (RD-LEY 1/2017 Sobre Devolución De Cláusula Suelo) non será suficiente para facer valer os seus dereitos xa que deixa fora a reclamación dos gastos de formalización considerados tamén abusivos. A maiores, varias entidades bancarias xa manifestaron públicamente que non se acollerán ó devandito regulamento, polo que a única alternativa para esos consumidores será acudir á vía xudicial.

Deste xeito, os letrados de Miguélez & Asociados exporán as vías existentes de reclamación tanto vía Real Decreto como por demanda xudicial. Outro dos aspectos que suscita grande interese, e que tamén desgranarán os avogados, é a tributación a Hacienda das cuantías que finalmente se logren recuperar para o consumidor.

MIGUELEZ & ASOCIADOS ABOGADOS

Tomiño: R/ Colón, nº6 Bajo – Tel. 686.81.63.18 – info@miguelezasociados.es
10/03/2017
CAMPAÑA DÍA DO PAI
"CAMPAÑA PROMOCIONAL DÍA DO PAI EN ADETO"

Atopa no comercio local o agasallo perfecto.

Bos días, Comezamos a Campaña do Día do Pai, polas túas compras no comercio asociado recibirás unha papeleta para un sorteo dun lote de productos, que se fará o día 22 de marzo ás 21 h no local de Adeto. Despois colgaremos o número premiado.

Celebra o día do pai con ADETO.
23/02/2017
INFORMACIÓN SOBRE CLÁUSULAS SUELO
Recordemos, las cláusulas suelo son aquellas que fijaban un tope mínimo de intereses que los clientes de contratos hipotecarios debían pagar. Estas cláusulas han impedido a los consumidores afectados beneficiarse de la caída del Euríbor, principal índice de referencia para la mayoría de las hipotecas en España.

Con los criterios del TJUE y, ojo, también del Supremo, la mayoría de las cláusulas incluidas en los contratos son impuestas y predispuestas por la Banca. No hay capacidad de negociación. Hay casos en los que el cliente ni siquiera sabía que esa cláusula existía, pero incluso cuando hablamos de gente informada, que podían saber de su existencia, ¿tuvieron capacidad de negociarla? No. ¿Les informaron de sus consecuencias en el futuro? No. ¿Estaba la cláusula explicada en un lugar visible o escondida en la letra pequeña?

Ésta es la época de los consumidores: eso es lo que dice Europa. ¿La parte débil cuál es? La del consumidor. Porque ante un banco o ante una gran empresa, ¿tiene el consumidor capacidad para negociar o modificar las condiciones de un contrato? No. Pues si no tiene capacidad, hay que protegerle. Eso es lo que está haciendo Europa, nos está protegiendo.

El Tribunal Supremo consideró como abusivas estas cláusulas, al entender que los consumidores no habían sido informados de la carga económica y jurídica que se les imponía, pero fijó en la fecha de la sentencia, el 9 de mayo de 2013, la retroactividad máxima para que su nulidad sólo tuviera efectos de cara al futuro.

La limitación en el tiempo fijada en la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2.013 resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las clausulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva Europea 93/13/CEE, de 5 de abril de 1.993, sobre las clausulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

La Sentencia dictada por el TJUE el pasado 21 de diciembre declara que el carácter abusivo de una clausula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido la clausula, debiendo permitir la restitución de las ventajas obtenidas indebidamente por la entidad bancaria en detrimento del consumidor. Este Tribunal considera que la limitación en el tiempo de los efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad de las clausulas suelo, que el TS acordó en la St. de 9 de mayo de 2.013, equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado antes de aquella fecha un contrato de préstamo hipotecario que contenga una clausula de ese tipo del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la clausula suelo durante el periodo anterior al 9 de mayo de 2.013.

Como consumidores, ¿qué podemos hacer tras la Sentencia del TJUE del 21 de diciembre? El primer paso es saber si la hipoteca contiene o no cláusula suelo. Para ello hay que revisar la escritura de préstamo hipotecario. En caso afirmativo, toca reclamar judicialmente. La Sentencia del TJUE puntualiza que las devoluciones no deben limitarse a los importes pagados desde la sentencia del 9 de mayo de 2013, sino que la retroactividad debe remontarse a la firma del contrato. Pero esto no implica, ni mucho menos, que las entidades financieras tengan la obligación de devolver el dinero de oficio. La única posibilidad de que a los afectados se les reintegre la totalidad de las cantidades cobradas de más es mediante la interposición de una demanda frente a los tribunales. Mi consejo es asesorarse con un experto para calcular exactamente qué cantidades se han pagado de más y reclamarlas. En el caso de que nunca se hayan iniciado acciones judiciales, no significa que no pueda reclamar, con la sentencia del TJUE se abre un camino mucho más llano para todos aquellos que deseen recuperar sus cantidades pagadas en concepto de clausula suelo sin estar en el límite del año 2013, puesto que se reclamaría la devolución desde la firma del contrato y eliminaría para el futuro la imposición de la misma, obteniendo en todo caso un gran beneficio económico.

Beatriz Rodríguez Gómez
Abogada de Miguélez y Asociados
13/02/2017
ADETO firma un convenio de colaboración con Miguélez & Alonso Asociados S.L. (M&A)
A asociación e o despacho de avogados Miguélez & Alonso Asociados, asinaron un convenio de colaboración que terá como obxecto a prestación de asesoramento xurídico por parte do despacho de avogados, ós diferentes asociados a ADETO. Formalizouse deste xeito unha iniciativa da Asociación encamiñada a proporcionar os mellores servizos e prestacións para os asociados.

Así pois, MIGUÉLEZ & ALONSO ASOCIADOS, prestarase a participar nas actividades formativas e divulgativas que leve a cabo a asociación de comerciantes e que se atopen relacionadas có ámbito xurídico.

Os beneficiarios do presente convenio serán tódolos asociados a ADETO. Deste xeito,os beneficiarios contarán entre outros cós seguintes dereitos como consultas gratuítas, relacionadas có ámbito profesional ou familiar en tódalas ordes xurisdiccionais, civís/mercantís, penais, administrativas; redacción, revisión e modificación de escritos e contratos; e defensa xurídica e asistencia a xuicio beneficiándose dun desconto do 20% sobre as tarifas por parte de dita empresa. Acceso a tarifas planas adecuadas ás necesidades de cada un, e poderán participar nas xornadas formativas divulgativas que se organicen

De igual modo, a empresa prestarase a colaborar coa asociación na preparación e desempeño de actividades divulgativas e formativas tales coma charlas conferencias e xornadas de contido de actualidade xurídica e interés para os asociados.

páxina   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26 
... A D E T O ...
Axudas/Subvencións
... A D E T O ...
Cursos/Formación
Curso internet para o negocio local 17 Xuño Curso de Prevencion de riscos internet 19 Xuño
A Consellería de Economía e Industria convoca Cursos de idiomas de nivel...
ADETO
ADETO
ASOCIACION DE AUTONOMOS DE COMERCIO, HOSTELERIA E INDUSTRIA DE TOMIÑO
info@adeto.org - Teléfonos: 986 09 89 02
Pechar